• Infolinka: 722 983 983 (PO–ČT 9–12 h, 13–15 h, PÁ 9–11 h)

Proč parkovací zóny?

Naše město si zaslouží
dobrý systém parkování

Vážení spoluobčané, milí motoristé!

Naše město se dlouhodobě potýká se záplavou automobilů, a to nejen říčanských, ale především ze spádových obcí. ORP Říčany aktuálně čítá 52 obcí se zhruba 70 000 obyvateli a téměř 103 000 registrovaných vozů. Přeplněnost parkovacích ploch v centru města či u nádraží je dlouhodobě kritická a přelévá se do okolních rezidenčních ulic, které k tomu nejsou určeny. Nedovolené parkování na zeleni, v křižovatkách, před vjezdy k domům či bránění v průjezdu jsou nejen denním chlebem místních obyvatel, ale i předmětem konání městské policie. Provedený dopravní průzkum ukázal, že takto nevhodně v centru Říčan parkují stovky vozů denně. Netřeba dodávat, že neregulované, živelné parkování má přímý vliv jak na bezpečnost provozu, tak na využití i estetiku veřejného prostoru. Čas vypršel, je nutné tuto situaci smysluplně řešit. Naším cílem je lepší parkování pro domácí i návštěvníky.

Po několika letech analýz a příprav jsme se rozhodli uvést do provozu moderní systém, který bude v Říčanech parkování komplexně regulovat. Od června začne vznikat v ulicích a na parkovacích plochách dopravní značení vymezující oblasti placené parkovací zóny. Od července si pak bude možné koupit parkovací oprávnění (roční karty) a 1. srpna 2021 vstoupí parkovací systém v platnost. Prvních několik týdnů počítáme s testovacím provozem, po prázdninách se rozjede naostro.

Nepůjde o žádné modré zóny určené pouze rezidentům. Značení bude bílé a parkování bude regulováno pouze ve všední dny od 8 do 18 hodin. Výjimkou s odlišným režimem bude i nadále Masarykovo náměstí. Zde bude i nadále zpoplatněno také sobotní dopoledne.

Účelem zavedení parkovací zóny není tahání peněz z kapes obyvatel. Snažili jsme se nastavit takovou výši poplatků, která bude stále přijatelná pro všechny kategorie parkujících, přesto však bude plnit požadovanou regulační funkci. Na výhodnější ceny karet – jako v ostatních městech – dosáhnou primárně residenti bydlící v dané lokalitě. I pro návštěvníky však nabídneme rozumné předplatné. Nezapomínáme ani na podnikatele, majitele nemovitostí, či slevy pro místní seniory, osoby ZTP nebo ekologicky šetrnější vozy.

Dobře si uvědomujeme pozici Říčan v celém regionu – jsme místem, kde velká část jeho obyvatel pracuje, vyřizuje úřední záležitosti, tráví volný čas, využívá služby, ale také parkuje. Je však neúnosné, aby se to i dále dělo na úkor místních. Říčany zkrátka přestanou být velkým parkovištěm zdarma. Chceme zavést vstřícný, logický a funkční systém, který bude komplexně řešit dopravní situaci ve městě. Chceme, stejně jako vy, parkovat v Říčanech v klidu a bez nervů.

DAVID MICHALIČKA,
starosta města Říčany

Co si od zavedení parkovacího systému slibujeme?

Zavedení moderního parkovacího systému přinese benefity nejen místním obyvatelům a podnikatelům, ale také samotným řidičům.

VÍCE VOLNÝCH MÍST

VÍCE VOLNÝCH PARKOVACÍCH MÍST

Stěžejním a na mnoha místech ověřeným benefitem regulace parkování je nižší počet vozů ve městě. Díky tomu se zvýší počet volných parkovacích míst i uživatelský komfort pro řidiče.

BEZPEČÍ A POŘÁDEK V ULICÍCH

BEZPEČÍ A POŘÁDEK V ULICÍCH

Nastavením jasných pravidel docílíme bezpečnějšího, čistšího a přívětivějšího veřejného prostoru pro všechny jeho uživatele, tedy i pro chodce, cyklisty a další účastníky silničního provozu.

EFEKTIVNĚJŠÍ VYUŽITÍ

EFEKTIVNĚJŠÍ VYUŽITÍ PLOCH

Cílem je motivovat návštěvníky, aby se v dané lokalitě zdržovali jen po dobu nezbytně nutnou a uvolnili parkovací místo i dalším řidičům. Jde nám o vyšší obrátkovost míst v centru města a větší uspokojení poptávky po parkování.

KONEC OBCHÁZENÍ PRAVIDEL

KONEC OBCHÁZENÍ PRAVIDEL

Díky novým technologiím bude snadnější a efektivnější i kontrola zaparkovaných vozů. Monitorovací systém městské policie umožní automatickou identifikaci parkujícího vozidla pouze na základě jeho registrační značky (RZ).

MODERNÍ TECHNOLOGIE

MODERNÍ TECHNOLOGIE

Nové parkovací automaty a webová aplikace Virtuální parkovací hodiny (VPH) výrazně zvýší váš uživatelský komfort. Pohodlné placení on-line odkudkoli bez lístečků, prodlužování doby parkování na jedno kliknutí, atd. Využijeme zavedenou aplikaci MPLA, která již roky funguje po celé ČR, například i v Praze.

NOVÁ PARKOVIŠTĚ

NOVÁ PARKOVIŠTĚ

Kromě lepšího využití stávajících parkovacích míst plánujeme otevřít i nová záchytná parkoviště. Příští rok bychom chtěli rozšířit parkoviště v Olivově ulici na téměř 100 míst a další se připravují.

ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY

ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY

Nižší počet automobilů a úprava místního dopravního značení přinese pokles hustoty dopravy a celkové zklidnění dopravní situace ve městě.

VYBRANÉ PARKOVNÉ INVESTUJEME

VYBRANÉ PARKOVNÉ INVESTUJEME

Zisk z parkovného budeme transparentně investovat zpět do dopravní infrastruktury města. Počítáme i s větším zapojením říčanských obyvatel, kteří by mohli – stejně jako u participativního rozpočtování – rozhodnout, kam město vybrané prostředky investuje.

Parkovací systémy fungují!

Jaké jsou zkušenosti z dalších měst? Zeptali jsme se zástupců Prahy, Českých Budějovic, Příbrami a Berouna na jejich poznatky ze zavádění parkovacích zón.