• Infolinka: 722 983 983 (PO–PÁ 9–12 h, 13–15 h)

Proč parkovací zóny?

Naše město si zaslouží
dobrý systém parkování

Vážení spoluobčané, milí motoristé!

Naše město se dlouhodobě potýká se záplavou automobilů, a to nejen říčanských, ale především ze spádových obcí. ORP Říčany aktuálně čítá 52 obcí se zhruba 70 000 obyvateli a téměř 103 000 registrovaných vozů. Přeplněnost parkovacích ploch v centru města či u nádraží je dlouhodobě kritická a přelévá se do okolních rezidenčních ulic, které k tomu nejsou určeny. Nedovolené parkování na zeleni, v křižovatkách, před vjezdy k domům či bránění v průjezdu jsou nejen denním chlebem místních obyvatel, ale i předmětem konání městské policie. Provedený dopravní průzkum ukázal, že takto nevhodně v centru Říčan parkují stovky vozů denně. Netřeba dodávat, že neregulované, živelné parkování má přímý vliv jak na bezpečnost provozu, tak na využití i estetiku veřejného prostoru. Čas vypršel, je nutné tuto situaci smysluplně řešit. Naším cílem je lepší parkování pro domácí i návštěvníky.

Po několika letech analýz a příprav jsme se rozhodli uvést do provozu moderní systém, který bude v Říčanech parkování komplexně regulovat. Od června začne vznikat v ulicích a na parkovacích plochách dopravní značení vymezující oblasti placené parkovací zóny. Od července si pak bude možné koupit parkovací oprávnění (roční karty) a 1. srpna 2021 vstoupí parkovací systém v platnost. Prvních několik týdnů počítáme s testovacím provozem, po prázdninách se rozjede naostro.

Nepůjde o žádné modré zóny určené pouze rezidentům. Značení bude bílé a parkování bude regulováno pouze ve všední dny od 8 do 18 hodin. Výjimkou s odlišným režimem bude i nadále Masarykovo náměstí. Zde bude i nadále zpoplatněno také sobotní dopoledne.

Účelem zavedení parkovací zóny není tahání peněz z kapes obyvatel. Snažili jsme se nastavit takovou výši poplatků, která bude stále přijatelná pro všechny kategorie parkujících, přesto však bude plnit požadovanou regulační funkci. Na výhodnější ceny karet – jako v ostatních městech – dosáhnou primárně residenti bydlící v dané lokalitě. I pro návštěvníky však nabídneme rozumné předplatné. Nezapomínáme ani na podnikatele, majitele nemovitostí, či slevy pro místní seniory, osoby ZTP nebo ekologicky šetrnější vozy.

Dobře si uvědomujeme pozici Říčan v celém regionu – jsme místem, kde velká část jeho obyvatel pracuje, vyřizuje úřední záležitosti, tráví volný čas, využívá služby, ale také parkuje. Je však neúnosné, aby se to i dále dělo na úkor místních. Říčany zkrátka přestanou být velkým parkovištěm zdarma. Chceme zavést vstřícný, logický a funkční systém, který bude komplexně řešit dopravní situaci ve městě. Chceme, stejně jako vy, parkovat v Říčanech v klidu a bez nervů.

DAVID MICHALIČKA,
starosta města Říčany

Co si od zavedení parkovacího systému slibujeme?

Zavedení moderního parkovacího systému přinese benefity nejen místním obyvatelům a podnikatelům, ale také samotným řidičům.

VÍCE VOLNÝCH MÍST

VÍCE VOLNÝCH PARKOVACÍCH MÍST

Stěžejním a na mnoha místech ověřeným benefitem regulace parkování je nižší počet vozů ve městě. Díky tomu se zvýší počet volných parkovacích míst i uživatelský komfort pro řidiče.

BEZPEČÍ A POŘÁDEK V ULICÍCH

BEZPEČÍ A POŘÁDEK V ULICÍCH

Nastavením jasných pravidel docílíme bezpečnějšího, čistšího a přívětivějšího veřejného prostoru pro všechny jeho uživatele, tedy i pro chodce, cyklisty a další účastníky silničního provozu.

EFEKTIVNĚJŠÍ VYUŽITÍ

EFEKTIVNĚJŠÍ VYUŽITÍ PLOCH

Cílem je motivovat návštěvníky, aby se v dané lokalitě zdržovali jen po dobu nezbytně nutnou a uvolnili parkovací místo i dalším řidičům. Jde nám o vyšší obrátkovost míst v centru města a větší uspokojení poptávky po parkování.

KONEC OBCHÁZENÍ PRAVIDEL

KONEC OBCHÁZENÍ PRAVIDEL

Díky novým technologiím bude snadnější a efektivnější i kontrola zaparkovaných vozů. Monitorovací systém městské policie umožní automatickou identifikaci parkujícího vozidla pouze na základě jeho registrační značky (RZ).

MODERNÍ TECHNOLOGIE

MODERNÍ TECHNOLOGIE

Nové parkovací automaty a webová aplikace Virtuální parkovací hodiny (VPH) výrazně zvýší váš uživatelský komfort. Pohodlné placení on-line odkudkoli bez lístečků, prodlužování doby parkování na jedno kliknutí, atd. Využijeme zavedenou aplikaci MPLA, která již roky funguje po celé ČR, například i v Praze.

NOVÁ PARKOVIŠTĚ

NOVÁ PARKOVIŠTĚ

Kromě lepšího využití stávajících parkovacích míst plánujeme otevřít i nová záchytná parkoviště. Příští rok bychom chtěli rozšířit parkoviště v Olivově ulici na téměř 100 míst a další se připravují.

ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY

ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY

Nižší počet automobilů a úprava místního dopravního značení přinese pokles hustoty dopravy a celkové zklidnění dopravní situace ve městě.

VYBRANÉ PARKOVNÉ INVESTUJEME

VYBRANÉ PARKOVNÉ INVESTUJEME

Zisk z parkovného budeme transparentně investovat zpět do dopravní infrastruktury města. Počítáme i s větším zapojením říčanských obyvatel, kteří by mohli – stejně jako u participativního rozpočtování – rozhodnout, kam město vybrané prostředky investuje.

Parkovací systémy fungují!

Jaké jsou zkušenosti z dalších měst? Zeptali jsme se zástupců Prahy, Českých Budějovic, Příbrami a Berouna na jejich poznatky ze zavádění parkovacích zón.