• Infolinka: 722 983 983 (PO–ČT 9–12 h, 13–15 h, PÁ 9–11 h)

Základní informace

Základní informace o říčanské virtuální parkovací kartě

 • Parkovací karta má jen virtuální podobu. Nikdy ji neztratíte jako jiné kartičky.
 • Parkovací karta umožňuje držiteli parkovat na parkovacích místech podle územní platnosti a typu karty.
 • Parkovací kartou si nekupujete vyhrazené parkovací místo pro konkrétní vozidlo.
 • Zakoupení parkovací karty je dobrovolné. Pečlivě zvažte, kde a jak často potřebujete parkovat – tedy zda se vám karta vyplatí.
 • Při posuzování přidělení parkovacího oprávnění je rozhodujícím kritériem trvalé bydliště žadatele, případně místo sídla společnosti či živnostníka nebo vlastnické právo k nemovitosti v dané oblasti.
 • Evidence karet je elektronická na základě registrační značky (RZ) vozidla.
 • Každý žadatel si může zakoupit více parkovacích karet dle platného ceníku.
 • Pokud má žadatel vozidlo na leasing nebo úvěr, předkládá k žádosti o parkovací kartu příslušnou leasingovou či úvěrovou smlouvu.
 • V případě služebního vozu poskytnutého zaměstnavatelem předkládá žadatel vyplněný formulář Potvrzení o příjmu ze závislé činnosti. Stejný formulář předkládá také žadatel užívající vůz jako člen orgánu právnické osoby.
 • Kartu s roční platností můžete zrušit bez storno poplatku v případě odstěhování či prodeje vozidla. Vrátíme vám poměrnou částku z ceny karty.
 • Kartu můžete dočasně převést na jinou RZ z důvodu nehody, či opravy vozidla (náhradní vůz).
 • Kartu můžete obnovit buď elektronicky bez návštěvy úřadu, nebo osobně v infocentru. Po uplynutí doby platnosti se stává karta automaticky neaktivní.

Časový plán spuštění říčanské parkovací zóny

 • 1

  Květen 2021

  Kompletní informace o přípravě Říčanské parkovací zóny ve speciální příloze Říčanského kurýru. Spuštění webu parkujdobre.cz

 • 2

  Červen, červenec 2021

  V Říčanech probíhá realizace dopravního značení a instalace parkovacích automatů v ulicích.

 • 3

  19. července 2021

  Začíná vydávání Říčanských parkovacích karet. On-line a v Infocentru Říčany.

 • 4

  16. srpna 2021

  Spouštíme provoz parkovací zóny v Říčanech.